top of page

 

Intellectual Property Law in Israel

468.00 ₪ מחיר רגיל
327.00 ₪מחיר מבצע
 • ספרם החדש בשפה האנגלית פרי עטם של יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד הפונה לאנשי מקצוע ואקדמיה העוסקים בתחום הקניין הרוחני.
  הספר סוקר ומנתח בפירוט ובשפה האנגלית את כלל דיני הקניין הרוחני בישראל, כמו גם את הוראות החוק והפסיקה בארץ ביחס לדינים אלו ובפרט נסקרים בספר תחומי הקניין הרוחני הבאים: פטנטים, סימני מסחר, כינוי מקור, עיצובים, זכויות יוצרים, גניבת עין, סודות מסחר, זכויות מטפחים ומעגלים משולבים. כל אחד מהחוקים הנסקרים לעומק בספר זוכה לעשרה פרקים: רקע היסטורי; מטרת ההגנה; נושא ההגנה; הזכויות המוגנות; דרישות להגנה; היקף ההגנה; הפרות של הזכות; שימושים מותרים; תרופות בגין הפרה; עבירות פלילית.
  חדשנותו של הספר באה לכדי ביטוי בכך שהוא מציג לדוברי השפה האנגלית את דיני הקניין הרוחני בישראל, מהותם ומשמעותם באופן סדור וברור שלא היה כמותו קודם לכן. הספר כתוב במבנה ייחודי היוצר הרמוניזציה של ענפי הקניין הרוחני השונים ומציג אותם כמעין קודקס. היעדר ההרמוניזציה בדינים אלו בישראל הוא תוצאה של התפתחות הדינים וחקיקתם כהסדרי טלאים נפרדים ללא דוקטרינה סדורה. מבנהו המיוחד של אופן הצגת הדברים בספר מציג באופן היררכי ומסודר את ההסדרים המשפטיים השונים ביחס לכל זכות נועדה להקל על הקורא. עם כתיבת הספר הכותבים הקפידו להציג את דיני הקניין הרוחני השונים בשפה אחידה וקבועה וזאת על ידי קידום מאפיינים של שלמות, כוללניות, שיטתיות ופשטות.

  פרופ' אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון (בדימוס), בהקדמה לספר:

  "
  Our authors have been able to encompass within the book the substantial law of intellectual property, the remedies in case of violations, including the new legislation and judicial decisions, as well as the criminal sanctions to avoid abuse. It is an informative and professional book, and should amply serve whoever wishes to understand Israeli law in this vital area and to associate with Israeli enterprises in the area of intellectual property."

  הספר בכריכה קשה, 548 עמודים                                                                   

  לתוכן העניינים המלא לחצו כאן

bottom of page