top of page

החלפות והחזרות

החלפות

החלפות ניתנות עד 14 יום מיום קבלת המשלוח ובתנאי שהמוצר חדש ולא נעשה בו כל שימוש.

ניתן להגיע להחליף בחנות בתל אביב (בתיאום טלפוני), או באמצעות דואר רשום. כתובת למשלוח:

פרלשטיין- גינוסר בע"מ ,

ת.ד. 16570

תל אביב, מיקוד: 6116402

 

החזרות

החזרות ניתנות עד 7 ימים מיום קבלת המשלוח ובתנאי שהמוצר חדש ולא נעשה בו כל שימוש.

ניתן לבצע החזרה בחנות בתל אביב (בתיאום טלפוני), או באמצעות דואר רשום. כתובת למשלוח:

פרלשטיין- גינוסר בע"מ, ת.ד. 16570

תל אביב, מיקוד: 6116402

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: החוק).

בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

א. ביטול לפני שליחת המוצר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

ב. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה בפרלשטיין-גינוסר בע"מ, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים או דואר רשום עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק כפי שהתקבל. אם המוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי פרלשטיין-גינוסר בע"מ תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את המוצר - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 14 יום מקבלתו.

כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת המוצרים - הלקוח ישלח את המוצר בחזרה לפרלשטיין-גינוסר בע"מ בתיאום מראש או באמצעות דואר רשום.

כתובת למשלוח:

פרלשטיין- גינוסר בע"מ

ת"ד 16570 תל-אביב6116402

לפרטים נוספים: 03-5247359

 

הזיכוי מתבצע דרך אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בניכוי דמי המשלוח.

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

פרלשטיין-גינוסר בע"מ לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים,פרלשטיין-גינוסר בע"מ לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תבצע פרלשטיין-גינוסר בע"מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי פרלשטיין-גינוסר בע"מ יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

במקרה שבו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

אפשרויות משלוח

שליח עד הבית

בתוך תל אביב 20 ש"ח,

מחוץ לתל אביב 60 ש"ח

עד 3 ימי עסקים

דואר רשום

19 ש"ח

עד 14 ימי עסקים

איסוף עצמי

חינם

בשעות פעילות החנות, בתוך 48 מהשלמת ההזמנה באתר

או בתיאום מול החנות במספר: 03-5247359


 

* אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את החבילה למשלוח בתוך שני ימי עסקים מביצוע ההזמנה.

* נשמח לשלוח לצד שלישי! אנא ידעו אותנו אם רכשתם מתנה. אם תרצו, נשמח להוסיף פתק החלפה ו/או ברכה אישית מכם. ציינו את תוכן הברכה בתיבת "הערות" בעמוד עגלת הקניות.

תנאי שימוש

אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי של פרלשטיין-גינוסר בע"מ במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה, אך במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא פרלשטיין-גינוסר בע"מ מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שפרלשטיין-גינוסר בע"מ תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לפרלשטיין-גינוסר בע"מ ו/או תבטל פרלשטיין-גינוסר בע"מ את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים שבהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לפרלשטיין-גינוסר בע"מעל ידי הלקוח.

כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר של פרלשטיין-גינוסר בע"מ כיעד המבוקש של הלקוח.

יודגש כי פרלשטיין-גינוסר בע"מ תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים שבהם:

  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בפרלשטיין-גינוסר בע"מ או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה שלפרלשטיין-גינוסר בע"מ

  • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

  • אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

  • אם ישנו חוב כספים לפרלשטיין-גינוסר בע"מ או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

  • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, פרלשטיין-גינוסר בע"מ רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את פרלשטיין-גינוסר בע"מ לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר), או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי פרלשטיין-גינוסר בע"מ, פרלשטיין-גינוסר בע"מ תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

bottom of page