top of page

פעולות איבה - מדריך לנכה ומשפחות הניספים

230.00 ₪ מחיר רגיל
115.00 ₪מחיר מבצע
 • כרירה קשה, כ-500 עמודים

   

  הנושאים שבספר
  המסגרת החוקית
  "דלת הכניסה " לחוק התגמולים ; הגשת תביעה ; הטיפול הרפואי ופיצוי בעת הטיפול הרפואי ; קביעת דרגת נכות ; תגמול לנכה
  תגמול לבן משפחה ; הזכויות לנכים ; זכויות לבני משפחה
  ארגון נפגעי פעולות האיבה ; גופי תמיכה נוספים ; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ; רשימה חקיקה.

bottom of page