top of page

פסקי חוץ בישראל - הכרה ואכיפה

420.00 ₪מחיר
 • כלל יסוד במשפט הבינלאומי הוא כי פסק דין שניתן במדינה זרה אינו מוכר, כשלעצמו, במדינה אחרת שבה מבקשים לאוכפו או להכיר בו. הספר סוקר את הדין הקיים – בחוק ובפסיקת בתי המשפט בערכאות השונות –  והוא כולל התייחסות מאירת עיניים למשפט המשווה. נוסף לדיון מפורט ושיטתי בסעיפיו של חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי”ח-1958, מציע הספר גם פתרונות בסוגיות משפטיות מיוחדות, כמו הדרכים השונות לבקש אכיפה של פסק חוץ או הכרה בו, סמכויות השיפוט בנושא, חלוקת נטל הראיה בין בעלי הדין לעניין אכיפת פסק חוץ, מרוץ ההתיישנות, אכיפת פסקי חוץ נגד ריבון זר, אכיפת פסקי חוץ מכוח אמנות בינלאומיות, אכיפת פסקי בוררות זרים, ועוד. פרק מיוחד מוקדש לאכיפתם של פסקי חוץ של הרשות הפלסטינית. חרף המורכבות של השאלות הנדונות בספר הן זוכות למענה מדויק ונוח להבנה. מאז פורסמה המהדורה הקודמת נסמכו עליה עשרות פסקי דין בבית המשפט העליון של ישראל ובערכאות המבררות; המהדורה השנייה, מצדה, מעדכנת את הדין הקיים – בחוק ובפסיקת בתי המשפט – נכון להיום, בנושאי ליבה חשובים.  הספר תורגם לאנגלית ויצא לאור במהדורה בינלאומית ע"י הוצאת SPRINGER.

  השופט אליעזר ריבלין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (כתוארו אז) כתב הקדמה למהדורה הראשונה ועידכנה במהדורה השניה, וציין בין היתר:

  “ספרו של עו”ד חגי כרמון מתמודד עם מגוון השאלות המתעוררות אגב הכרה בפסקי חוץ ואגב אכיפתם, הכרזתם כפסקים אכיפים. החיבור מאופיין ביסודיות ובשיטתיות, שבהן נדונות השאלות האלה. עו”ד כרמון הוא מומחה מאין כמוהו בשיטות המשפט הבינלאומי. הוא בעל השכלה משפטית רחבה וניסיון עשיר בהיבטים המשפטיים והמעשיים של המשפט הבינלאומי – הפרטי והפומבי. אין ספק כי המהדורה החדשה תסייע בידי אלה המבקשים לקבל מבט מעודכן ומוסמך של הדין הנחקר בו."

   

  378 עומדים בכריכה קשה   

  לתוכן העניינים המפורט לחצו כאן

bottom of page