top of page

טובת הקטין - סוגיות נבחרות- נתנאל ר. בושרי,עו"ד

390.00 ₪ מחיר רגיל
117.00 ₪מחיר מבצע
  • הנושאים הנדונים בספר: עקרון טובת הילד, נישואי קטינים, המרת דת, מעבר בין זרמים דתיים שונים, שינוי שם הקטין, אבהות, טיפול רפואי, החזרת קטין חטוף, אימוץ, משמורת הקטין, הסדרי ראייה, מתן טיפול פסיכולוגי לקטין, קטין נזקק, הגירת קטין, מימון ורכוש הקטין.

     

    עקרון טובת הילד, ניצב כמגדלור, המאיר את דרכם של העוסקים בענייני קטינים. בתי משפט ובתי דין, מייחסים משקל הולך וגדל, לעקרון טובת הילד, בהחלטות שיפוטיות בענייני קטינים. מסקירת החקיקה, הפסיקה והספרות, עולה תמונה ברורה ועקבית, של חוסר אחידות בהגדרת העיקרון, תוכנו ומשקלו.
    חיבור זה, בוחן באופן שיטתי את עקרון טובת הילד בסוגיות נבחרות, כגון, משמורת, נישואי קטינים, המרת דת ועוד, וכולל, סקירת חקיקה ופסיקה, וכן ביקורת והמלצות לשינוי.

     

bottom of page