top of page

הסוד המסחרי במשפט - בין סעד עצמי לבין זכות בקניין רוחני

620.00 ₪ מחיר רגיל
310.00 ₪מחיר מבצע
 • בעידן המידע בן זמננו, גופי מידע וידע עסקיים סודיים, שסודיותם מניבה למחזיק בהם יתרון מסחרי-תחרותי, מנותבים להגנה כסודות מסחריים בהיקף ניכר. מחקרים אמפיריים מצביעים על מגמת עליה מתמשכת בהיקפם של התוצרים האינטלקטואלים שמוגנים כסודות מסחר. נודעת אפוא חשיבות רבה להבנת תוכנה, גבולותיה ואופן פעולתה של ההסדרה שהמשפט המודרני מעמיד לסוד המסחרי תחת קורת הגג של דיני סודות מסחר. להבנה זו יש ערך-מוסף בכמה מישורים. ראשית, היא מאפשרת ל'שחקנים' הפעילים בשוק מוצרי המידע לכלכל את צעדיהם לאור ההסדר המשפטי שחל בתחום זה ולִצְפות את תוצאותיו. שנית, היא מאפשרת למי שעיסוקם בתחום המשפט ליישם ולהחיל את הדין הקיים באורח מיטבי, באופן שהולם את טעמיו והצדקותיו של ההסדר הקיים בדיני סודות מסחר ואינו חוטא ליעדיו. הספר עוסק בחשיפת טעמה של ההסדרה שניתנת לסוד המסחרי במשפט בן ימינו במבט רחב שכולל התבוננות היסטורית וסוציולוגית על דרכי התפתחותה של ההגנה שניתנה לסוד המסחרי 'בשוק' במובן הרחב של המילה, טרם הסדרתו על-ידי המשפט המודרני ואף לצד ההסדרה המשפטית; הוא מפיק מכך תובנות רבות-ערך על-אודות טעמיו של ההסדר המשפטי שמעמידים דיני סודות מסחר, תכליותיו, תוכנו וגבולותיו – גם במבט צופה פני עתיד ומתוך הבנה שההסדרה בתחום זה אינה שוקטת על שמריה ועודנה מוסיפה להתקיים גם מחוץ לדלת אמותיו של המשפט הפורמלי. הספר עומד על מקומו המרכזי של נטל שמירת הסודיות בהגנה על מידע עסקי כסוד מסחרי, תוך חשיפת ההיבט של סעד עצמי שטבוע בו. הוא מצביע על האופן שבו שתי גישות הניתוח הכלכלי שמתחרות על הבכורה בכל הנוגע להסדרתם של תוצרים אינטלקטואלים וגופי מידע וידע – פרדיגמת התמריץ מזה והמודל הקנייני מזה, חיות בשלום זו עם זו בהקשרו של הסוד המסחרי, זאת בניגוד למתח שקיים ביניהן בתחומי דיני קניין רוחני סטטוטוריים כפטנטים וזכויות יוצרים. לצד הדיון התיאורטי והתיאורי שהספר מגולל, נודעת חשיבות מעשית לתובנות שהוא מציע בפרשנות ההסדר הקיים בדיני סודות מסחר ויישום מארג הכללים שעליהם הוא מושתת.

   

  הספר בכריכה קשה, 590 עמודים

   

  על המחברת: שופטת בית-משפט השלום בחדרה, בעלת תואר ד"ר במשפטים מאוניברסיטת חיפה.

   

  לתוכן העניינים המלא לחצו כאן

bottom of page