top of page

עדכון 21 2024 לספר "הוצאה לפועל – הליכים והלכות"  מאת השופט בדימוס דוד בר-אופיר. העדכונים לספר זה  מוגשים לקורא על ידי הוצאתנו  במשך תקופה העולה על ארבעים שנה. בעדכון הנוכחי  הבאנו עדכוני פסיקה  וחקיקה  בנושאים שונים של ההוצאה לפועל,  ובעיקר:  הובאו הוראות המקשרות בין דיני ההוצאה לפועל לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שתיכנסנה לתוקפן בקרוב.

לתוכן עניינים מפורט לחצו כאן

לתוכן עניינים מקוצר לחצו כאן

 

הוצאה לפועל הליכים והלכות עדכון 21 2024 - בר אופיר

380.00 ₪מחיר
  • מבצע מיוחד להשלמת העדכונים:

    עדכונים 21-20  600 ש"ח.

    כל עדכון קודם 100 ש"ח בלבד!

     עדכון מס' 21 ינואר  2024

    מכיל  עדכונים  של חקיקה ופסיקה שהתחדשו מאז יצא לאור העדכון הקודם, ובהם  פריסה לתשלומים של חוב עבר במזונות; הסדר בכתב לעניין תשלום חוב עבר במזונות; קבלת מידע על קיומו של חוב מזונות; בקשות להפטר; סייג להגבלה על כרטיס חיוב; חוק לצמצום השימוש במזומן. וכן  פסיקה מגוונת וחדישה שניתנה על ידי בית המשפט וערכאות אחרות בנושאי ההוצאה  לפועל.  עדכון זה, כמו העדכונים הקודמים, יהיה לעזר רב לכל עורך דין שעוסק בתחום ההוצאה לפועל, למתמחים ותלמידי משפטים.  הספר מעודכן עד חודש ינואר   2024

bottom of page