top of page

 

דיני פטנטים

1,300.00 ₪מחיר
 • מאת: יונתן דרורי

  ספר זה, על שני כרכיו, הוא המקיף ביותר שנכתב בישראל על תחום זה. הספר פורס בפני הקורא, יהא זה השופט היושב בדין, עורך הפטנטים המנסח פטנט, עורך הדין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לפטנט או הממציא בעצמו המבקש להגן על אמצאתו, את כל היבטי החוק הנוגעים לפטנטים, לרבות דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט ורשויות הפטנטים בישראל ובעולם, ומנתח אותם בפירוט, בשפה נגישה ובהירה, ותוך צירוף דוגמאות להמחשה.

  השופט ד"ר גרשון גונטובניק, בהקדמה לספר:

  "אין לי ספק שהספר, על שני כרכיו, ישמש כספר יסוד בתחום דיני הפטנטים. המבקשים לקבל תשובות לדילמות מעשיות, המבקשים להתרומם לגובה התיאוריה והעקרונות, המבקשים לקבל תמונה של הנוהג אצלנו ועל האופן בו דיני הפטנטים שלנו מהווים חלק מהדינים הבינלאומיים המתהווים, יפנו כולם לעיין בדפיו, יקראו ויחכימו. רוחב היריעה של הפרויקט הוא מרשים ביותר. דיוק הניתוח ובהירותו ראויים לשבח. ברכותיי אפוא לעו"ד דרורי, וברכותיי לדיני הפטנטים שלנו על שזכו בספר זה".

  רשם הפטנטים עו"ד אלון אופיר, בהקדמה לספר:

  "הספר סוקר בצורה מקיפה ושיטתית את דיני הפטנטים בישראל, החוק והפסיקה, תוך מבט השוואתי לעמדות ופתרונות שננקטו בסוגיות שונות בשיטות משפט אחרות. הספר אינו מסתפק בסקירה של הפסיקה כפי שהתפתחה בבתי המשפט והוא מתייחס גם להחלטות שנתקבלו בבית הדין ברשות הפטנטים וכן לפרקטיקה הנהוגה ברשות הפטנטים. בכך מספק הספר למעיין מבט רחב על הסוגיות הנדונות בו. אין ספק כי הספר יהווה נקודת התחלה מצוינת לבעל המקצוע הממוצע בתחום המשפט לדעת מהי עמדת הדין הישראלי בשאלות שונות בדיני הפטנטים.

  אך הספר אינו מיועד רק לעוסקים בתחום המשפט. הספר מסביר נושאים מורכבים בשפה ברורה ופשוטה ומנגיש את התחום גם למי שאינו מצוי בתחום המשפטי, הישג שאינו מבוטל כאשר אנו עוסקים בתחום מהמורכבים שבמשפט האזרחי. המחבר אף כלל בספר פרקים בעלי אופי מעשי דוגמת בדיקת נאותות וחיפוש פטנטים.

  התודה והברכה למחבר הנכבד, עו"ד יונתן דרורי, על עבודתו המקיפה והמאומצת ועל השלמת חסר משמעותי בספרות המשפטית בישראל. נקווה כי המחבר ימשיך בפועלו המבורך ונזכה בעתיד למהדורות מעודכנות של הספר".

   

  הספר כולל 2 כרכים בכריכה קשה.

  1622 עמודים

  לתוכן העניינים המפורט לחצו כאן

  להקדמה מאת רשם הפטנטים עו"ד אלון אופיר לחצו כאן

  להקדמה מאת השופט ד"ר גרשון גונטובניק לחצו כאן

bottom of page