top of page

דיני עמותות בישראל - מהדורה שלישית 2021

750.00 ₪מחיר
 • פרופ׳ דוד א׳ פרנקל, ד״ר צבי פרנקל, שופט

   

  מאז צאתה של המהדורה השנייה של הספר לפני תשע שנים, זכו חוק העמותות, התש"ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו, לשינויים מהותיים, במקביל לשינויי חקיקה שנעשו בנושאים אחרים שיש בהם השפעה גם על דיני העמותות, כמו בחובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 שהחליף את פקודת פשיטת הרגל, ותקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 שנכנסו לתקפן ב-1 בינואר 2021. לאלה נוספו דיונים רבים, נרחבים ומעמיקים, בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה ומאמרים של חכמי משפט בסוגיית העמותות.

  לאור זאת הוציאו המחברים מהדורה שלישית שהיא חיבור הנותן ביטוי לעדכונם של דיני העמותות עד אפריל 2021 – 40 שנה מאז שנכנס חוק העמותות לתקפו.

   מהדורה זו כוללת סקירה וניתוח של כ-200 פסקי דין והחלטות שנוספו על אלה שהיו במהדורה השנייה. בדומה למהדורות הקודמות המחברים אינם מסתפקים בעדכון אלא הוסיפו במהדורה זאת נושאים חדשים במקביל לכתיבה חדשה, ובצד המחקר העיוני מוסברים ומובהרים בה גם השינויים המהותיים שהוכנסו בחקיקה.

  ההתאגדות כעמותה מקובלת מאד בישראל. פעילותן של העמותות הורחבה מאד ומספרן מגיע לעשרות אלפים והיא מתפרסת על תחומים שונים. דת, תרבות ספורט ופנאי, חינוך ומחקר, שירותי בריאות, תאגידים עירוניים, שירותי רווחה וסעד, איכות הסביבה, שמירת חירות הפרט, קליטת עליה, תרומות, התנדבות ופעילות בין לאומית, הן רק דוגמאות לפעילותן של עמותות.

   הקלות והפשטות בהן ניתן לכונן עמותה מביאה לכך שרבים הם המעדיפים צורה זו של התאגדות. עם זאת, לא רבים בקיאים בדיני העמותות ורזיהם. תקלות רבות ומשברי אמון חריפים נובעים כתוצאה מאי ידיעת הדינים או מאי הבנתם, נוסף על פגיעה בציבור הנזקקים לשירותיהן.

       מהדורה זו נותנת בידי הקורא ספר מקיף, כולל ומעודכן של המצב המשפטי בדיני העמותות, על גווניהם השונים, לתועלתם של כל הקשורים לעמותות ולשירותיהן, למשפטנים, לרואי חשבון, ולכל העוסקים בדיני התאגידים הן במישור המעשי והן במישור העיוני והמחקרי-מדעי.

   

  על המחברים:

   

   פרופ' דוד א' פרנקל – פרופ' אמריטוס במחלקה למינהל עסקים בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע. היה גם פרופ' אורח בפקולטה למשפטים ב- King’s College, London. עו"ד משנת 1963. בעל תואר ד"ר למשפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומחברם של פרסומים רבים בשטחי משפט שונים בארץ ובחו"ל.

   השופט צבי פרנקל –  נשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בעל תואר ד"ר במדעי הניהול מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מרצה במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע.

   

  720 עמודים בכריכה קשה   

  לתוכן העניינים המלא לחצו כאן

   

bottom of page