top of page

 

דיני השותפות בישראל-מהדורה שלישית מורחבת

750.00 ₪מחיר
 • מהדורה שלישית מורחבת 2020

  פרופ' דוד א' פרנקל , ד"ר צבי פרנקל ,שופט נשיא בית הדין לעבודה באר שבע

  מאז צאתה של המהדורה השנייה של הספר לפני שבע שנים, זכו דיני השותפות בישראל לתיקוני חקיקה מהותיים בנוסף לדיונים נרחבים ומעמיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה. כך חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 שהחליף את פקודת פשיטת הרגל, תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 העומדות להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021 ועוד. השינוי המהותי ביותר היה הוספתו של פרק חדש – פרק ו'1: שותפות מוגבלת ציבורית, לפקודת השותפויות, עליה הוחלו כללי הממשל התאגידי. מרבית התאגידים הפועלים בתחום חיפושי נפט, גז וקולנוע המגייסים הון באמצעות הבורסה הם שותפויות מוגבלות ציבוריות, ומשנת 2020 אפשרה הבורסה גם לשותפויות מוגבלות ציבוריות בתחום מחקר ופיתוח לגייס הון באמצעותה.

  לאור זאת הוציאו המחברים מהדורה שלישית, מעודכנת ומורחבת בה הם נותנים  סקירה מפורטת ונרחבת של השינויים הנובעים מתיקון זה, לרבות הבהרת זכויותיהם של ציבור המשקיעים והשינויים שנעשו בסמכויות השיפוט לפי חוק בתי המשפט.

  במהדורה זו יש גם סקירה וניתוח של כ-160 פסקי דין והחלטות שנוספו על אלה שהיו במהדורה השנייה. פסקי הדין הכניסו שינויים מהותיים בנושאים שונים, לרבות בדרכי חיסולה ופירוקה של שותפות, זכויות שותפים, אירועי מס, השפעה של דיני העבודה על מעמדם של שותפים המועסקים בשותפות.

    ההתאגדות כשותפות רגילה מקובלת מאד בישראל. הקלות והפשטות בהן ניתן לכונן שותפות עסקית רגילה מביאה לכך שבעלי עסקים רבים, במיוחד אלה שעבורם יחסי הנאמנות והקשר האישי חשובים לא פחות מהצד העסקי-מסחרי, יעדיפו צורה זו של התאגדות. עם זאת, לא רבים בקיאים בדיני השותפויות ורזיהם. משברי אמון חריפים נובעים כתוצאה מאי ידיעת הדינים או מאי הבנתם. המדובר גם בין השותפים בינם לבין עצמם וגם בין השותפות והמתקשרים עמה, בין אם השותפות נרשמה אצל רשם השותפויות ובין אם לא נרשמה.

       המהדורה השלישית נותנת בידי הקורא ספר מקיף, כולל ומעודכן של המצב המשפטי בדיני השותפות העסקית, על גווניה השונים, לתועלתם של כל הקשורים לעסקי השותפות, למשפטנים, לרואי חשבון, למשקיעים ולכל העוסקים בדיני התאגידים  הן במישור המעשי והן במישור העיוני והמחקרי-מדעי.

   

    

  על המחברים:

  דוד א' פרנקל - פרופ' אמריטוס במחלקה למינהל עסקים בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע. היה גם פרופ' אורח ב- King’s College, London. עו"ד משנת 1963. בעל תואר ד"ר למשפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומחברם של פרסומים רבים בשטחי משפט שונים בארץ ובחו"ל.

  צבי פרנקל – שופט ונשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בעל תואר ד"ר במדעי הניהול מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.הספר בכריכה קשה, 726 עמודים, 750 ₪ כולל מע"מ.לתוכן העניינים המלא  לחצו כאן.

bottom of page