top of page

 

דיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד

570.00 ₪מחיר

 •  

  ספר ראשון מסוגו אשר דן באופן מקיף בדיני הראיות המחייבים בתביעות מכוח חוק חוזה ביטוח וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד). בספר מתקיים לראשונה דיון מקיף וממוקד בסוגיות השונות של דיני הראיות העולות במהלך ניהולן בבתי המשפט של תביעות ביטוח ופלת"ד. הספר כולל תוכן עניינים מפורט ומפתח חקיקה אשר מאפשרים התמצאות מהירה ואיתור של הנושאים הנדרשים.

  ספר זה מהווה מלווה נאמן לעורך הדין המנהל תביעות ביטוח ופלת"ד ומאפשר התמצאות, בקיאות ופתרונות לסוגיות העולות במהלך ניהולן של התביעות. במסגרת הספר ניתנים הכלים הנדרשים להתמודדות עם הסוגיות המשפטיות השונות העולות מדיני הראיות החלים בתביעות ביטוח ופלת"ד.

  ההכרעה המשפטית בסוגיות העולות מדיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד יש בה כדי להכריע את התיק לזכות המבוטח או המבטח ומכאן החשיבות הטמונה בבקיאות בסוגיות אלו.

  הספר בנוי משני שערים: השער הראשון - תביעות ביטוח והשער השני – תביעות מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בכל אחד מהשערים מתקיים דיון מפורט ועצמאי בדיני הראיות הספציפיים אשר מחייבים בתביעות ביטוח ובתביעות פלת"ד.

  נוכח ריבוי התביעות בבתי המשפט בסוגיות של ביטוח ופלת"ד יש בספר זה כדי להועיל ולסייע לעורך הדין המתמודד בשדה המשפט בטענות הייחודיות הנוגעות לדיני הראיות בתביעות אלו.

   

  הוכחת מקרה הביטוח, קיומו של כיסוי ביטוחי, נזק

  ראייתי, נטלי ההוכחה,חריגים,קבילות ומשקל מרמת ביטוח, גרימת מקרה  הביטוח   במתכוון, מומחים רפואיים, חזקות, ראיות סטיסטיות ועוד.

   

  הספר בכריכה קשה    450 עמודים

   

  לתוכן העניינים המלא לחצו כאן

   

  לאתר המחבר לחצו כאן

bottom of page