top of page

מהדורה שלישית חדשה

אופק חדש בבוררות - מהדורה שלישית מורחבת

1,480.00 ₪מחיר
 • 2 כרכים

  מהדורה מעודכנת ומורחבת לספרים שפורסמו לראשונה בשנת 2009 ובשנת 2014 ואשר צוטטו במאות פסקי דין בכל הערכאות.

  ספר זה מביא בפני שופטים, עורכי דין, אנשי מקצוע ומי שמתעניין בתחום דיני הבוררות, דיון מקיף של עקרונות הבוררות בישראל בלבושם החדש לאחר תיקון מספר 2 ותיקון 3 בחוק הבוררות. בספר מעל ל-1,200 עמודים (שני כרכים) והוא סוקר נושאים בתחום הבוררות, פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט (ADR), שמאי מכריע, בוררות באגודות שיתופיות, גישור, "גישבור", אמות המידה וחובות הגילוי והאמון החלות על בוררים, צירוף צדדים שאינם חתומים על הסכם הבוררות להליך הבוררות. דברים שנאמרו על הספר אופק חדש בבוררות: כב` השופט יעקב טירקל - שופט בית המשפט העליון, בדימוס: "במשך שנותיי הרבות כשופט בכל ערכאות השיפוט, עמדתי על החשיבות הגדולה של הבוררות כזרוע חיונית להכרעה בסכסוכים בצד בתי המשפט שיש לה מאפיינים ייחודיים ויתרונות רבים, הן לבעלי הדין והן לציבור. ספרו של עו"ד ישראל שמעוני פותח פתחים למוסד זה ומאיר את דרכו. הוא מהווה תרומה רבת חשיבות לא רק לציבור המשפטנים אלא גם לכל אדם המבקש הכרעה בסכסוך בדרך טובה, יעילה וצודקת. כב` השופט משה גל - מנהל בתי המשפט ונשיא של בית משפט מחוזי, בדימוס: "ספרו של ד"ר ישראל שמעוני מהווה נקודת אור בולטת וחשובה. זהו מורה נבוכים לכל העוסקים והמתעניינים בתחום. מגוון הנושאים בו רב ורובם ככולם נבחנים בהיבט פרקטי ועיוני כאחד, במחקר מעמיק, חשוב ויסודי מגוון הנושאים הכלולים בו הוא רחב ואין לך סוגיה שאינה נדונה בו". כב` השופט אורי גורן – נשיא בית משפט מחוזי, תל אביב-יפו, בדימוס: "המחבר פורש לפנינו ידע מקיף ויסודי, הוא משלב בספרו חדש וישן, חשיבה משפטית עם חשיבה עסקית ההלכות שנפסקו בבתי המשפט בתקופות השונות נסקרות על רקע החידושים שהונהגו בתיקון מס` 2 לחוק. והכל – בבהירות ובאופן מפורט ומעורר עניין. מפעלו זה יהיה במהרה לספר חשוב בארון הספרים המשפטי".

   

  לתוכן העניינים המלא של כרך א' לחצו כאן

  לתוכן העניינים המלא של כרך ב' לחצו כאן

bottom of page