top of page

פרלשטיין-גינוסר בע"מ

הוצאה לאור
והפצת ספרי משפט

 

אבן גבירול 89 תל-אביב  6404615

ת.ד 16570 תל-אביב 6404629

טל': 03-5247359  פקס': 03-5242019

pglawb_k@netvision.net.il

חדש על המדף

חדש על המדף
דיני השותפות בישראל-מהדורה שלישית מורחבת

דיני השותפות בישראל-מהדורה שלישית מורחבת

סעדים במשפט חוצה גבולות

סעדים במשפט חוצה גבולות

דיני עיצובים ומדגמים - מהדורה שנייה

דיני עיצובים ומדגמים - מהדורה שנייה

דיני עמותות בישראל - מהדורה שלישית 2021

דיני עמותות בישראל - מהדורה שלישית 2021

הוצאה לפועל הליכים והלכות 2022 -בר אופיר

הוצאה לפועל הליכים והלכות 2022 -בר אופיר

פסקי חוץ בישראל - הכרה ואכיפה

פסקי חוץ בישראל - הכרה ואכיפה

באתר זה מוצגים ספרים בהוצאתינו בלבד

פרופיל החברה

חברת פרלשטיין-גינוסר בע"מ נוסדה בשנת 1951 על ידי מר שמואל פרלשטיין ז"ל (1989-1910), כעסק למסחר בספרי לימוד, במילונים ובאנציקלופדיות, בעיקר מאות של מנויים על האנציקלופדיה העברית.
 

בשנת 1975 הצטרף לעסק מנחם גינוסר, ושם העסק שונה לפרלשטיין-גינוסר.
בשנת 1990 התאגד העסק לחברה פרטית בשם פרלשטיין-גינוסר בע"מ, ומאז החברת מנוהלת על ידי מינה ומנחם גינוסר.

 

למעלה מארבעים וחמש  שנים אנו מתמחים בהוצאה לאור של ספרים משפטיים בכל תחומי המשפט, ומספקים באופן שוטף גם את כל עדכוני הספרים המשפטיים וכתבי העת.

על-אודות
bottom of page