top of page

סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה 2014

460.00 ₪ מחיר רגיל
117.00 ₪מחיר מבצע
  • סדר דין מקוצר יצר מסגרת משפטית שבה ניתן לדון בדרך מקוצרת בתביעות של סכום קצוב שסוגיהן נקבעו בתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי. 

    נושא זה מעסיק הרבה את בתי המשפט לכל ערכאותיהם, וברבות השנים נרקם רובד עשיר ומגוון של הלכה פסוקה כפי שנקבעה בבית המשפט העליון ובבתי המשפט המחוזיים. חידושי הפסיקה ראויים לריכוז ותשומת לב, ואנו מגישים לקורא את המהדורה השתים-עשרה של הספר "סדר דין מקוצר" על החידושים שנרקמו בתחום זה עד לאחרונה.

bottom of page